Thursday, June 30, 2011

moleyannu mardhisidaga

ನಾನು ಬರೆಯುವ ಕಥೆಯು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ನಿಜ ಘಟನೆ. ನಾನಾಗ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕ   ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳಿದ್ದಳು. ನೋಡಲು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಿಗುರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದವು. ನಂಗೆ ಮೊಲೆಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಲೆಲ್ಲ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಿಂಡ ಬೇಕನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಿ ರಸ ಹೊರಗೆ ಸುರಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. 
ಅವಳ ಮನೆಯು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ನೆಪ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ batch ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ batchನವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಂದ ನೋಟ್ ಪಡೆದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆ ದಿನ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಧರಿಸುವಂತಹ ಫ್ರಾಕ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅದು ಅವಳ ಮಂಡಿಯವರೆಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವಳ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಕಾಚ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ನನಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅವಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅದು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕಾಚದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವಾಗ ಅವಳು ಗಮನಿಸಿದಳು. ಏನು ಮಾಡುತಿದ್ದಿಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು  ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾದಳು. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವಳ ಕಾಚದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗಲೂ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೆ. ಅವಳ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೆ. ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವಳ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನಿಂದ ತಂದು ಅವಳ ದಪ್ಪನಾದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ಏನು ಮಾಡುತಿದ್ದಿಯ ಎಂದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತದೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚ ತೊಡಗಿದೆ. ಅವಳು ಹಿತವಾಗಿ ನರಳಿದಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದಳು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ.  ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ತಾಗಿ ಅಪ್ಪಚಿಯಾದವು. ನಾನು ನನ್ನ ತುಟಿಯಿಂದ ಅವಳ ಆಧಾರಮೃತವನ್ನು ಸವಿಯತೊಡಗಿದೆ. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಳು. ನನ್ನ ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದವು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಪ್ಪನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವಳ ಫ್ರೋಕನ್ನು ತೆಗೆದೆ. ಅವಳು ಈಗ ಖಾಲಿ ಕಾಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವಳು ಕಾಚ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇವತ್ತೇನೋ, ತಪ್ಪಿ ಕಾಚ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಮರ್ದಿಸುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಕಾಚದ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ.ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ಐದು   ನಿಮಿಶ ಚೀಪಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು  ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಅವಳ ಕಾಚವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು  ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದಳು. ಮೊದಲು ನಾನು ನಗ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು  ನೀನೆ ತೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದಳು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಳಚಿದಳು. ನನ್ನ ಕಾಚದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರ ಎದ್ದಿತ್ತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಚ ಜಾರಿಸಿದಳು. ಒಮ್ಮೆಲೇ ನನ್ನ ಮದನಾಂಗ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತು. ಏಳು ವರೆ ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ದಂಗಾದಳು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಗೇ ಆಡಿಸಿದಳು. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆಬ್ಬಿಸಿ ಅವಳ ಕಾಚವನ್ನು ಜಾರಿಸಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಅವಳ ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಆಘ್ರಾನಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಮಳದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತೇಲಿ ಹೋದೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿದೆ. ಅವಳು ಕಂಪಿಸತೊಡಗಿದಳು  . ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡತೊದಗಿದಳು. ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು  ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆಯ ಮಧ್ಯ ಮರ್ಧಿಸತೊದಗಿದಳು. ನಾನು ನನ್ನ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಳು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು. ನಂತರ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಜೋರಾಗಿ ಒಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಿದೆ. ಅವಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಗಲು ಬಾಯ್ತೆರೆದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅವಳ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಆಡಿಸತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಅವಳಿಗೂ ಮಜಾ ಬರತೊಡಗಿತು. ತನ್ನ ಕುಂಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ  ಕೊಡತೊಡಗಿದಳು. ಹಾಗೆಯೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ರಸ ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತ್ರಪ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು. ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇ ಸಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು ರಸ ಸುರಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಪಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಮಲಗಿಕೊಂಡೆವು. ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಡ  ತೊಡಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ಅವಳು ಆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಥನ ಮಿಲನವೇ ಎಂದು. ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು ಇದು ಅವಳ ಪ್ರಥಮ ಸಂಬೋಗವೆಂದು. ಸೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿತು. ನನ್ನ ಬಹು ದಿನದ ಆಸೆಯು ಇಂದು ನೆರವೇರಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದೆವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರು. ಇಬ್ಬರೂ ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಸಾರಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ನಂತರ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಉನ್ನತ ವಿಧ್ಯಬ್ಯಾಸಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.

ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ

ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ,
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್(ಕಾಮ) ಕಥೆಗಳ ಸೈಟ್ ಕೆಲವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.